FUNKCJA: Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni
INWESTOR: PGD DOM sp. z oo
LOKALIZACJA: Strzeszyn
ROK: 2011
OPIS: Projekt zagospodarowania otoczenia przy zespole budynków mieszkaniowych - układ komunikacyjny, tereny rekreacyjne i zróżnicowana zieleń o charakterze parkowym.
FUNKCJA: Zagospodarowanie otoczenia zespołu zabudowy.
INWESTOR: PBG DOM sp. z oo
LOKALIZACJA: Poznań
ROK: 2011
OPIS: Zagospodarowanie otoczenia i projekt zieleni na projektowanym osiedlu mieszkaniowym.
FUNKCJA: Koncepcja zagospodarowania i udostępnienia turystycznego Fortu IIa Mogiłki
INWESTOR: Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Politechnika Krakowska
LOKALIZACJA: Twierdza Przemyśl
ROK: 2010
OPIS: Projekt poza APA. Współpraca architektów krajobrazu w zespole projektowym przy Politechnice Krakowskiej.
FUNKCJA: Projekt parków kulturowych
INWESTOR: Projekt dyplomowy I Politechnika Krakowska
LOKALIZACJA: Twierdza Przemyśl
ROK: 2009
OPIS: Nagrodzona praca dyplomowa w zakresie opracowania parków kulturowych Twierdzy Przemyśl. Opracowanie pre-planu ochrony, przykładowych adaptacji i projektów udostępnienia turystycznego.
FUNKCJA: Koncepcja architektoniczno-krajobrazowa
INWESTOR: Miasto Zamość, Politechnika Krakowska
LOKALIZACJA: Zamość I Zamczysko
ROK: 2009
OPIS: Projekt poza APA. Współpraca w interdyscyplinarnym zespole autorskim przy Politechnice Krakowskiej na zlecenie Miasta Zamość.
FUNKCJA: Projekt rekompozycji i udostępnienia turystycznego zabytkowych fortyfikacji.
INWESTOR: Miasto Zamość, Politechnika Krakowska
LOKALIZACJA: Twierdza Zamość
ROK: 2008
OPIS: Projekt poza APA. Współpraca architektów krajobrazu w zespole autorskim przy Politechnice Krakowskiej na zlecenie Miasta Zamość.