FUNKCJA: Pokój zabaw
INWESTOR: Prywatny
LOKALIZACJA: Barczyzna
ROK: 2016
OPIS: Pokój zabaw dla dzieci w obiekcie hotelowym. Zamówienie obejmowało zaprojektowanie elementów wyposażenia, kolorystyki, mebli, urządzeń.
FUNKCJA: Inwentaryzacja, gospodarka zielenią i projekt rekompozycji wnętrz ogrodowych
INWESTOR: Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie
LOKALIZACJA: Kraków, Plac Wszystkich Świętych
ROK: 2012
OPIS: Projekt rekompozycji wnętrz ogrodowych o charakterze wirydarzowym w remontowanej części klasztoru (dawne zabudowania gospodarcze).
FUNKCJA: Zieleń przy budynku wielomieszkaniowym
INWESTOR: PBG ERIGO
LOKALIZACJA: Poznań, os. Karpia
ROK: 2012
OPIS: Na zlecenie inwestora przygotowano dwa warianty zagospodarowania terenu zielenią. Projektanci postawili na sprawdzone połączenia krzewów i traw.
FUNKCJA: Zagospodarowanie otoczenia i zieleni wokół budynków mieszkalnych
INWESTOR: Pekabud-Morasko Sp. z oo I UWI Inwestycje SA
LOKALIZACJA: Poznań Os. S Batorego
ROK: 2012
OPIS: Projekt zagospodarowania terenu zespołu zabudowy. Tereny zieleni, przestrzenie dla rekreacji, placów zabaw, układ dojść.
FUNKCJA: Projekt rewaloryzacji założenia dworsko-parkowego
INWESTOR: prywatny
LOKALIZACJA: Bieńkowice (Małopolska)
ROK: 2011
OPIS: Projekt z portfolio naszych projektantów. Opracowanie miało charakter wieloetapowy: inwentaryzacja dendrologiczna, gospodarka zielenią i projekt rewaloryzacji założenia parkowego..
FUNKCJA: Inwentaryzacja dendrologiczna i kompozycyjna I projekt gospodarki zielenią
INWESTOR: prywatny
LOKALIZACJA: Zbydniów (Małopolska)
ROK: 2011
OPIS: W ramach zlecenia wykonano inwentaryzację dendrologiczną i kompozycyjną założenia dworsko-parkowego oraz szczegółowy projekt gospodarki zielenią.
FUNKCJA: Zieleń osiedlowa i projekt placu zabaw przy przedszkolu
INWESTOR: JKM GIANT
LOKALIZACJA: Poznań, Os. Karpia
ROK: 2010-2011
OPIS: Projektanci zaprojektowali zieleń dla nowego osiedla mieszkaniowego w Poznaniu. Zamknięciem zlecenia była propozycja kreatywnego placu zabaw przy przedszkolu.
FUNKCJA: Wielofunkcyjny ogród przydomowy
INWESTOR: Ogród Barbary i Hieronima
LOKALIZACJA: Łódź k. Stęszewa
ROK: 2010-11
OPIS: Projekt ogrodu na skarpie łączy nowoczesny charakter budynku z rustykalnym, cennym otoczeniem, uwzględniając także zastane wartości przyrodnicze terenu.
FUNKCJA: Zespół zabudowy mieszkaniowej
INWESTOR: Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o.
LOKALIZACJA: Poznań ul. Umultowska
ROK: 2012
OPIS: Projekt zagospodarowania terenu zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Tereny zieleni, przestrzenie dla rekreacji, placów zabaw, układ dojść pieszych, miejsca postojowe.
FUNKCJA: Zagospodarowanie otoczenia i zieleni wokół budynków mieszkalnych
INWESTOR: Pekabud-Morasko Sp. z oo I UWI Inwestycje SA
LOKALIZACJA: Poznań Os. S Batorego
ROK: 2012
OPIS: Projekt zagospodarowania terenu zespołu zabudowy. Tereny zieleni, przestrzenie dla rekreacji, placów zabaw, układ dojść.
FUNKCJA: Ogród przydomowy
INWESTOR: Ogród Ewy i Darka
LOKALIZACJA: Zielonki k. Krakowa
ROK: 2009
OPIS: 
FUNKCJA: Ogród przydomowy
INWESTOR: Ogród Danusi
LOKALIZACJA: Kamionki k. Poznania
ROK: 2007
OPIS: