Projekt Parku Kulturowego Krajobrazu Warownego Twierdzy Przemyśl

Nagrodzony projekt z portfolio naszych projektantów (nagroda główna w międzynarodowym konkursie im. prof. Zachwatowicza 2010).

assets/images/ak_projekty/koncepcje/2009 Projekt dyplomowy - Projekt Parku Kulturowego Krajobrazu Warownego Tw. Przemysl/1.jpgassets/images/ak_projekty/koncepcje/2009 Projekt dyplomowy - Projekt Parku Kulturowego Krajobrazu Warownego Tw. Przemysl/2.jpgassets/images/ak_projekty/koncepcje/2009 Projekt dyplomowy - Projekt Parku Kulturowego Krajobrazu Warownego Tw. Przemysl/3,4.jpgassets/images/ak_projekty/koncepcje/2009 Projekt dyplomowy - Projekt Parku Kulturowego Krajobrazu Warownego Tw. Przemysl/5.jpgassets/images/ak_projekty/koncepcje/2009 Projekt dyplomowy - Projekt Parku Kulturowego Krajobrazu Warownego Tw. Przemysl/6.jpgassets/images/ak_projekty/koncepcje/2009 Projekt dyplomowy - Projekt Parku Kulturowego Krajobrazu Warownego Tw. Przemysl/7.jpgassets/images/ak_projekty/koncepcje/2009 Projekt dyplomowy - Projekt Parku Kulturowego Krajobrazu Warownego Tw. Przemysl/8.jpg
+
Projekt Parku Kulturowego Krajobrazu Warownego Twierdzy Przemyśl
Inwestor:
Projekt dyplomowy I Politechnika Krakowska
Lokalizacja:
Twierdza Przemyśl
Opis:
Nagrodzona praca dyplomowa aut. K. Jakubowskiego, K. Martyna-Jakubowskiej (2010). Projekt dwóch parków kulturowych, analiza krajobrazowa współczesnych zagrożeń, modelowe przykłady adaptacji na potrzeby udostępnienia turystycznego i szlaku turystyki kulturowej w twierdzy (Fort III Łuczyce). Zagospodarowanie i projekt czatowni obserwacyjnej w rezerwacie ornitologicznym żołny.
Data:
2009