Autorska Pracownia Architektoniczna APA sp. z o.o. działa od roku 1992.

 

  PRACOWNIA 
Podejmuje opracowania w zakresie architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, służby zdrowia, obiektów handlowych, zespołów hotelowych, architektury wnętrz i wyposażenia. Oferuje współpracę od fazy wstępnych analiz do projektu budowlanego i wykonawczego oraz nadzoru autorskiego i odbioru końcowego. Od 2008 roku APA poszerzyła zakres dotychczasowej działalności o usługi w zakresie profesjonalnej architektury krajobrazu, w tym inwentaryzacji dendrologicznych, kompleksowych projektów zieleni, otoczenia architektury i projektów małej architektury. 

  ZESPÓŁ
Pracownia prowadzona przez zespół architektów, współpracuje ze stałym zespołem projektantów i biur projektowych, specjalistami wszystkich branż inżynierskich. W tym zakresie podejmuje współpracę z projektantami o uznanych osiągnięciach zawodowych. Pracownia zatrudnia wykwalifikowanych architektów krajobrazu, absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, oferując pełny zakres usług w tej branży. 

Biuro korzysta z systemów komputerowego wspomagania prac projektowych na licencjonowanym oprogramowaniu opartym na platformie Macintosh.

⫸  PORTFOLIO apa architekci

⫸  PORTFOLIO architekci krajobrazu


Autorska Pracownia Architektoniczna APA sp. z o.o.
60-595 Poznań
ul. Polska 44
Rejestr: Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sędowego: KRS 00000 16546
NIP 778-01-63-542
Regon 630180030
Kapitał zakładowy: 125.000.0 zł
PKO BP SA 13 1020 4027 00001202 0364 6619


zarząd pracowni

mgr inż. arch. Elżbieta Jakubowska
prezes zarządu

mgr inż. arch. Tomasz Jakubowski
główny projektant