2024

Autorska Pracownia Architektoniczna APA   

  

 Prace przedprojektowe 

 • analiza możliwości wykorzystania terenu 
 • postępowanie na etapie uzyskania warunkach zabudowy i warunków zasilania w media
 • obsługa geodezyjna i geologiczna
 • obsługa dendrologiczna
 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany 
 • projekt techniczny 
 • nadzór autorski nad realizacją

⫸  Projekt i realizacja 

 • budynki mieszkalne wielorodzinne 
 • domy jednorodzinne 
 • hotele 
 • budynki użyteczności publicznej i służby zdrowia
 • stacje paliw
 • restauracje i miejsca obsługi podróżnych

 Architektura krajobrazu

 • tereny zespołów mieszkaniowych
 • parki i tereny zieleni publicznej
 • ogrody, tereny rekreacyjne i sportowe
 • zieleń dachowa i parkingi 
 • obiekty postindustrialne i poeksploatacyjne
 • zabytkowe zespoły obronne
 • założenia dworsko-parkowe