Planowanie  -  Przygotowanie  -  Realizacja

 • analiza możliwości wykorzystania terenu i weryfikacja przyjętych założeń
 • postępowanie na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunków technicznych zasilania w media
 • obsługa geodezyjna i geologiczna
 • obsługa dendrologiczna
 • projekt zagospodarowania terenu 
 • projekt urządzenia i uzbrojenia terenu
 • wariantowe opracowania koncepcyjne układu przestrzennego 
 • projekt architektoniczno-budowlany 
 • projekt techniczny 
 • projekt konstrukcji i instalacji wewnętrznych
 • projekt zieleni
 • nadzór autorski nad realizacją

⫸  Projektowane i realizowane obiekty

 • budynki mieszkalne wielorodzinne wielomieszkaniowe 
 • domy jednorodzinne 
 • obiekty biurowe 
 • supermarkety i centra galerie-handlowe sieci handlowych: LIDL, NETTO, PLUS 
 • hotele
 • budynki użyteczności publicznej i służby zdrowia
 • stacje paliw
 • restauracje i miejsca obsługi podróżnych

 Architektura krajobrazu

 • tereny osiedli mieszkaniowych
 • tereny zieleni publicznej
 • ogrody, tarasy, balkony 
 • tereny rekreacyjne i sportowe
 • parki i place zabaw
 • zieleń dachowa
 • parkingi
 • elementy małej architektury
 • obiekty postindustrialne i poeksploatacyjne
 • zabytkowe zespoły obronne
 • założenia dworsko-parkowe

 

Posiadamy uprawnienia do projektowania obiektów i zieleni w strefie ochrony konserwatorskiej.
W projektach zieleni współpracujemy z firmami wykonawczymi, świadczącymi usługi głównie na terenie Poznania i Krakowa.