PROJEKTY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - APA sp. zoo

 

____________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTY KONSERWATORSKIE
____________________________________________________________________________________________________________
 
INDEA Adam Wereszczyński l 2012

Ekspertyza dendrologiczna dla otoczenia budynku dawnego spichlerza w Krasnymstawie. Pozytywnie uzgodniona z WUOZ w Lublinie.

Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie l 2012

Inwentaryzacja. Projekt gospodarki zielenią. Projekt zagospodarowania wnętrz ogrodowych w zespole klasztornym.  Pozytywnie uzgodniona z WUOZ w Krakowie.

Inwestor prywatny l 2011

Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki zielenią dla założenia dworsko-parkowego w Zbydniowie (Małopolska).Pozytywnie uzgodniona w WUOZ w Tarnowie. 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

____________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - realizowane we współpracy z innymi biurami projektowymi w Krakowie
____________________________________________________________________________________________________________
 
Gmina Olkusz l 2011
Projekt zagospodarowania terenu zielenią dla „Parku rekreacyjno-krajobrazowego w Olkuszu” - etap: projekt koncepcyjny. Współpraca z biurem projektowym HOFMAN w Krakowie.

____________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTY ZIELENI ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH
____________________________________________________________________________________________________________
 
Pekabud-Morasko Sp. z o.o. Poznań l 2014 - 2015

Inwentaryzacje dendrologiczne. Koncepcje zagospodarowania terenów zieleni. Projekt nasadzeń zamiennych. Projekt zagospodarowania terenu zielenią w otoczeniu zespołu zabudowy mieszkaniowej ul. Karpia 25 w Poznaniu. Projekt aranżacji placu zabaw. Inwestycja wieloetapowa.

Pekabud-Morasko Sp. z o.o. i UWI S.A. Poznań l 2011 - 2012

Projekt nasadzeń zamiennych. Projekt zagospodarowania terenu zielenią w otoczeniu zespołu zabudowy nr A - B - C na os. Stefana Batorego w Poznaniu. Projekt placu zabaw. Inwestycja wieloetapowa.

Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o. Poznań l 2010 - 2011

Projekt nasadzeń zamiennych. Projekt zagospodarowania terenu zielenią dla budynku wielomieszkaniowego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu.

PBG Erigo Sp. z o.o. Poznań l 2011

Projekt zagospodarowania terenu zielenią przy budynku mieszkaniowym przy ul. Karpia-Sielawy w Poznaniu.

JKM Gant Sp. z o.o. Wrocław l 2010 - 2011

Projekt nasadzeń zamiennych. Projekt zagospodarowania terenu zielenią dla zespołu budynków wielomieszkaniowych nr 1-7  - ul. Karpia w Poznaniu. Projekt placu zabaw. Inwestycja wieloetapowa.

____________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTY OGRODÓW
____________________________________________________________________________________________________________
 
Ogród Barbary i Hieronima l 2010-2011

Projekt zagospodarowania terenu przy domu rodzinnym w Łodzi (k. Stęszewa). Projekt koncepcyjny i wykonawczy zieleni oraz projekt wykonawczy kortu tenisowego.

Ogród Ewy i Darka l 2009

Projekt zagospodarowania terenu zielenią przy domu jednorodzinnym w Zielonkach.

Ogród Danusi l 2008

Projekt zagospodarowania terenu zielenią przy domu jednorodzinnym w Kamionkach (k. Poznania).

____________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTY KONSERWATORSKIE
____________________________________________________________________________________________________________
 
Dwór w Bieńkowicach. Założenie dworsko-parkowe l 2011

Kompleksowy projekt rewaloryzacji we współpracy z biurem APP ARCHITEKCI w Krakowie. Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki zielenią. Projekt rewaloryzacji i zagospodarowania terenu zielenią dla założenia dworsko-parkowego w Bieńkowicach (Małopolska). Projekt uzyskał pozytywną ocenę WUOZ w Tarnowie.

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Politechnika Krakowska l 2010

Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla inwestycji pt. „Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej: Trasa Północna Rokada i Trasa Południowa Rokada w Twierdzy Przemyśl” -w ramach „Zagospodarowania Zespołu Zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej”, oznaczonego nr 37 wg listy projektów opublikowanych w WDU wg indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013.

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Politechnika Krakowska l 2010

Projekt: „Rewitalizacji dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach, Fortu XV Borek i Fortu IIa Mogiłki”- w ramach opracowania: „Wstępnej koncepcji i urządzenia obiektów i obszarów Twierdzy Przemyśl na terenach gmin: Przemyśl, Krasiczyn, Medyka i Miasta Przemyśla jako materiały, uwarunkowania i wytyczne do przetargów na projekty budowlane i wykonawcze w ramach projektu <<Zagospodarowania Zespołu Zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej>>” - etap1, oznaczonego nr 37 wg listy projektów opublikowanych w WDU wg indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013.

Gmina Zamość, Politechnika Krakowska l 2010

Współpraca w zespole autorskim przy opracowaniu: „Koncepcji architektoniczno-krajobrazowa zagospodarowania południowego przedpola Zamościa – Miasta UNESCO dla miasta Zamość”; w szczególe - „Koncepcji architektoniczno-krajobrazowej terenów pofortecznych frontu południowego Twierdzy Zamość: Zamczysko – koncepcja rekompozycji zespołu fortyfikacyjnego”. Prezentacja projektu na sesji Rady Miasta w Zamościu.

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Politechnika Krakowska l 2009

Projekt zagospodarowania turystycznego północnego odcinka Twierdzy Przemyśl; w szczególe – fortu IX „Brunner” - w ramach programu z Listy Indykatywnej projektów kluczowych dla województwa podkarpackiego.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie l 2009

Opracowanie Koncepcji Rewaloryzacji Układu Zieleni na Cmentarzu Rakowickim - część zabytko-wa - w Krakowie. Autorzy: mgr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski, mgr inż. arch. kraj. Jan Kocieniewski, przy konsultacji naukowej mgr inż. Katarzyny Fabijanowskiej.

Gmina Zamość, Politechnika Krakowska l 2009

Współpraca w zespole autorskim przy opracowaniu „Koncepcji zagospodarowania turystycznego Twierdzy Zamość”; w szczególe– „Koncepcja udostępnienia turystycznego i urządzenia krajobrazu warownego Twierdzy Zamość. Uszczegółowione koncepcje urządzenia istotnych elementów twierdzy. Bastion I,II” w ramach programu „INNOWACYJNA GOSPODARKA”.

Gmina Ochotnica Górna, Politechnika Krakowska l 2008

Praktyka zawodowa architekta krajobrazu - współpraca w zespole autorskim przy projekcie: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej wsi pienińsko-gorczańskich <<Szlak atrakcyjności Turystycznej w Dolinie Dunajca>> - Zadanie V”.

Nasi architekci krajobrazu zdobywają doświadczenie i podnoszą kwalifikacje współpracując z innymi biurami projektowymi, inwestorami prywatnymi i jednostkami samorządowymi.

 

 

PORTFOLIO >>   KONCEPCJE - PROJEKTY - REALIZACJE