KWALIFIKACJE

Edukacja/doświadczenie

 • nasi projektanci posiadają dyplom ukończenia uczelni  technicznej z akredytacją EFLA - Europejskiej Fundacji Architektury Krajobrazu (European Foundation for Landscape Architecture).

 • dyplom ukończonych studiów podyplomowych: Planowanie Krajobrazu i gospodarka przestrzenna, Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska (2010-2011)

 • doświadczenie w inwentaryzacjach historycznej zieleni, ekspertyzach dendrologiczncyh i w projektowaniu w obszarach zabytkowych. Nasze projekty uzykały pozytywną ocenę i niezbędne uzgodnienia z WUOZ na terenie całego kraju. 

Stowarzyszenia/partnerzy

 • członkostwo w Stowarzyszeniu Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) - Oddział Krakowski: mgr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski, mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Martyna-Jakubowska, mgr inż. arch. kraj. Jan Kocieniewski

Certyfikaty

 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu DENDROS: Identyfikacja drzew zagrażających bezpieczeństwu (24-25.10.2011)

 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu DENDROS: Bezpieczne i atrakcyjne place zabaw (20.11.2010)

  

 

 

 

 

 

   

   

   

Konferencje

 • XV Konferencja Młodych Badaczy - W POSZUKIWANIU MIASTA IDEALNEGO: Miejsce pracy w przestrzeni wielofunkcyjnej (9-10.11.2012, W-wa)
  Referat pt"Niechciane dziedzictwo, czy przestrzeń do odzyskania? Przestrzenie porzucone jako współczesny czynnik miastotwórczy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów postindustrialnych i dawnych dzieł inżynierii
 • uczestnictwo w międzynarodowym seminarium naukowym w Mikołowie: Silesian Botanical Garden: Deep education for a sustainable future in non-formal educational settings (18-19 July 2012)

 • konferencja SAK (Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu): Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka.  "Różnorodność ekologiczna w kontekście projektowania i wykonawstwa przestrzeni publicznych" (28.10.2011)

 • uczestnictwo i wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji w Lwowie: International conference for young researchers:  Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications (2-4 June 2011 Lviv-Tustan).  

 • konferencja SAK: Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka. "Planowanie i projektowanie jako jeden ze środków zapobiegania powodziom - praktyki światowe(14.10.2010)

 

 

 

PORTFOLIO >>  KONCEPCJE - PROJEKTY - REALIZACJE