NASI PROJEKTANCI

Kasper Jakubowski 
architekt krajobraz, główny projektant

architekt

W swojej pracy architekta krajobrazu kładzie szczególny nacisk na integrację aspektów kulturowych i przyrodniczych oraz na zagadnienie kompozycji i odpowiedni dobór gatunkowy. Specjalizuje się także w birdwatchingu, rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych i planowaniu przestrzennym. Odpowiada za cały proces projektowy, od etapu twórczej koncepcji do realizacji obiektu. Brał udział m.in. w sporządzeniu projektów udostępnienia turystycznego oraz zagospodarowania zabytkowych fortyfikacji na terenie Krakowa, Miasta UNESCO Zamość i Twierdzy Przemyśl. Laureat Nagrody Głównej im. prof. Jana Zachwatowicza 2010 przyznanej przez Polski Komitet Naukowy ICOMOS Polska. W wolnym czasie angażuje się aktywnie w NGOs, pracując dla portalu Święto Stworzenia. Zorganizował wraz z żoną ślubną akcję: "Ślub pod znakiem jerzyka!" (Teleexpress, TVP Kraków), w której za zebrane na ślubie pieniądze, ufundowali skrzynki lęgowe dla jerzyków na jednym z krakowskich osiedli.

Członek Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK).

  • dr inżynier architekt krajobrazu (uczelnia z certyfikatem EFLA), Wydział Architektury, Politechnika Krakowska.

  • Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna, Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska.

 

 

    

   

 

 

współpracują z nami: 

 

Katarzyna Martyna-Jakubowska
architekt krajobrazu

architekt krajobrazu

Stale współpracuje z APA sp. z o.o. przy realizowanych projektach. Uczestniczyła także w opracowaniu kilkunastu projektów w zakresie adaptacji i zagospodarowania zabytkowych zespołów fortyfikacji na potrzeby udostępnienia i ruchu turystycznego (Kraków, Zamość, Przemyśl). Posiada doświadczenie, zarówno w projektowaniu w interdyscyplinarnych zespołach projektowych, jak i w samodzielnej pracy. Na co dzień wykonuje wizualizacje projektowe i konkursowe w technice akwareli. Uczestniczka międzynarodowych warsztatów architektury militarnej w Puli organizowanych przez Ministerstwo Kultury Chorwacji w 2008 i międzynarodowych warsztatów LAND-ART (Nitra-Habura 2009). Związana z APA od 2009 roku. Projektantka kilkunastu ogrodów i współautorka terenów zieleni osiedlowej w Poznaniu i w Krakowie. Laureatka Nagrody Głównej im. prof. Jana Zachwatowicza 2010 przyznanej przez Polski Komitet Naukowy ICOMOS Polska. Zorganizowała wraz z mężem akcję: "Ślub pod znakiem jerzyka!".

Członek Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)

  • magister inżynier architekt krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska 2009
Jan Kocieniewski
architekt krajobrazu

Współpracuje z APA sp. zoo przy realizowanych projektach i inwentaryzacjach. Laureat wielu nagród w konkursach projektowych. Współtwórca wielokrotnie nagrodzonej grupy projektowej CREATIO CCLA.

Członek SPAK (Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu).

  • magister inżynier architekt krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska 2009
Agata Gajdek
architekt krajobrazu

Od 2011 współpracuje z APA sp. zoo przy realizowanych projektach.

  • magister inżynier architekt krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska 2010