2024

Autorska Pracownia Architektoniczna APA   

  
Najbardziej interesujące zadanie projektowe, to projekt mieszkaniowy podjęty w roku 2008 dla firmy JKM GANT sp. z o.o.. Jednym ruchem myszki w szkicowniku zaprojektowano kilka budynków, 599 mieszkań, 548 miejsc postojowych w garażu, 180.174,9 m3 kubatury.
Dzięki wspaniałej współpracy z WUIA urzędu miasta Poznania wszystkie projekty przekazywano zgodnie z harmonogramem . Wszystkie wymagane uzgodnienia, akceptacje i decyzje przy zachowaniu obowiązujących procedur uzyskano bez jakichkolwiek opóźnień.
Zaprojektowany w naszym biurze zespół zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Karpia w Poznaniu, dostosowano do indywidualnych standardów wrocławskiego dewelopera. Mimo skrajnie trudnych warunków gruntowych realizacja przebiegała bez żadnych opóźnień.   

Na przeciwnym biegunie, w 2018 - 2022 roku zdarzył nam się projekt dla 136 mieszkań, który wyciągaliśmy za uszy przez kilka lat. A po uzyskaniu wszystkich wymaganych decyzji i rozpoczęciu realizacji, deweloper .... zakwestionował, jak się okazało, swoje własne decyzje podjęte pięć lat wcześniej.  
Przeniósł majątkowe autorskie prawa do innej powołanej za 5 tys. Spółki wiedząc że do dokonania tej czynności prawnej umowa wymaga zgody APA sp. z o.o.  Tak więc czynność prawna dokonana bez wymaganej umową zgody jest nieważna.   
Na koniec, żądał zmian, projektów zamiennych, żądał działań, opracowań i projektów nieujętych w umowie, nadzorów autorskich ... bez zlecenia.  W tej firmie deweloperskiej reklamującej się 30-letnim doświadczeniem …. nie ma już od dobrych kilku lat nikogo o takim stażu pracy. Nasze doświadczenie biznesowe nie pozwoliło nam na kontynuowanie współpracy, a nasza umowa nie obejmowała terapii: