AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA APA Sp. z o.o. 

Architektura

mgr inż. arch. Elżbieta Jakubowska
mgr inż. arch. Tomasz Jakubowski
mgr inż. arch. Lidia Łukaszewska
mgr inż. arch. Filip Jakubowski
   
Architektura krajobrazu
     
dr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski
mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Martyna-Jakubowska
mgr inż. arch. kraj. Agata Gajdek
mgr inż. arch. kraj. Jan Kocieniewski

   
 
biura i projektanci współpracujący:

Konstrukcja
mgr inż. Piotr Frąszczak
mgr inż. Tadeusz Krzymański
mgr inż. Roman Łukaszewski
mgr inż. Marek Michalak
mgr inż. Robert Mrozek
dr inż. Edmund Przybyłowicz

Instalacje sanitarne
mgr inż. Danuta Kosicka
mgr inż. Maria Przewoźniak
mgr inż. Ewa Wdowiak

Instalacje elektryczne
mgr inż. Ireneusz Jeńć
mgr inż. Stefan Samulski

Komunikacja i ukształtowanie terenu
mgr inż. Rafał Kupś
mgr inż. Paweł Płatkiewicz
mgr inż. Krzysztof Stepczyński

Budynki inteligentne
mgr inż. Maciej Wachowski