PUBLIKACJE

Nasi projektanci są autorami artykułów w pismach naukowych i popularno-naukowych. Uczestniczą także w szkoleniach branżowych, konferencjach i seminariach pogłębiając swoją wiedzę w zakresie praktyki i teorii architektury krajobrazu. Wielkokrotnie uczestniczyli i recenzowali światową wystawę ogrodów w Londynie: Chelsea Flower Show. Komentują także istotne z punktu widzenia profesji architekta krajobrazu zmiany w prawie, nowe technologie, badania i dokumenty międzynarodowe w zakresie planowania przestrzennego, trwałego rozwoju i kształtowania krajobrazu, co ma swoję pośrednie przełożenie także w projektach realizowanych dla APA sp. z o.o. Współpracują stale z Instytutem Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

   

   

  • K. Jakubowski, W obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju [w:] "Zieleń Miejska" 2/2013.
  • K. Jakubowski, Jakość powietrza w domu. Czym oddychamy?, Ekologia.pl, tematyczny portal popularno-naukowy skupiający specjalistów nauk przyrodniczych i ochrony środowiska.
  • K. Jakubowski, Chelsea – ogrody dla każdego. Cz.II  [w:] „Zieleń Miejska” 7/2010.

Uczestnicy wystawy Chelsea Flower Show, po raz pierwszy odwiedzający tę prestiżową imprezę, z pewnością byli  zaskoczeni nieprzebranym tłumem, bogactwem kompozycji ogrodowych i aranżacją roślinności. Prym wiodła ekologia i inspiracje lokalnymi krajobrazami. Podobnie jak w poprzednich latach na targach nie słabnie zainteresowanie recyklingiem i wykorzystaniem materiałów pochodzących z odzysku. Położono też nacisk na to, co swojskie, rodzime i lokalne, ale jednocześnie potraktowane w nowatorski i twórczy sposób. W zaprezentowanych na wystawie założeniach projektanci pokazali własne, twórcze poszukiwania i szerokie spojrzenie na sztukę ogrodową. Czy udanie? [...]

  • K. Jakubowski, K. Martyna-JakubowskaParki kulturowe twierdzy Przemyśl - szanse ochrony [w:] „Przegląd Urbanistyczny” T. III/2011.

 

   

   

   

    

 

  • K. Jakubowski, Chelsea 2012 - nowe kierunki w projektowaniu [w:] "Zieleń Miejska" 6/2012.

  • K. Jakubowski, K. Martyna-Jakubowska, Cultural Parks in the Przemyśl Fortress - the opportunity to protect endangered heritage and the phenomenon of <<strategic landscape>> [w:] Current Issuses in Research, Conservation and Restoration of Historical Fortifications. Materials of International Conference for Young Researchers. Lviv-Tustan, June 2-4 2011.

Publikacja-Lwow-2011

  • Atlas Twierdzy Kraków - Seria II. Tom 5. O przyszłość Twierdzy Kraków. Opracowanie studialne dla programu planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków, Kraków 2010. W zespole autorskim: K. Jakubowski, K. Martyna-Jakubowska.

Publikacje-2010

  • K. Jakubowski, K. Martyna-Jakubowska, Projekt Parków Kulturowych Krajobrazu Warownego „Grupa Siedliska” i „Wierchowe Forty” twierdzy Przemyśl [w:] „Fortyfikacje Twierdzy Przemyśl. XXV Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego”, Przemyśl 6-10 kwietnia  2011.

Park kulturowy to nie tylko narzędzie pozyskania funduszy, ale także pomysł wokół którego można budować trwały rozwój oraz promocję gmin i regionu, dbając o zabytki forteczne, przyrodę i atrakcyjność przestrzeni przy jednoczesnej aktywizacji społeczności lokalnych. Czy nie warto skorzystać z tego unikatowego zasobu, jakie oferuje dzisiaj Twierdza Przemyśl i zachowany wygląd krajobrazu sprzed ponad 100 lat? Pokazują to w swojej nagrodzonej pracy dyplomowej architekci krajobrazu, Katarzyna Martyna-Jakubowska i Kasper Jakubowski. [...]

  • K. Martyna, K. Jakubowski, A. Skoczylas, Twierdza Pula – droga do rewitalizacji [w:] „Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości (tom 6). VII Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej. Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów - Świdnica 20-22.05.2010”, pod red. S. Januszewskiego, Wrocław 2010.