NAGRODY

 

2010

Nagroda główna im. prof. Jana Zachwatowicza

Katarzyna Martyna-Jakubowska i Kasper Jakubowski – architekci krajobrazu za swój dyplom uzyskali pierwszą nagrodę w międzynarodowym Konkursie ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza (2010) na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Fundatorami Nagrody są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda.

Dyplom został także wyróżniony przez Radę Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

2009/2010 l projekt dyplomowy.
Park Kulturowy Krajobrazu Warownego „Grupa Siedliska” i „Wierchowe Forty” Twierdzy Przemyśl.
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury i Urbanistyki, kierunek Architektura Krajobrazu.
Promotorzy: prof. PK dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus.

START >>   ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU